Виховний простір

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Виховний процес Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м. Славути у 2021-2022 н.р. ґрунтується    на    загальнолюдських цінностях,     культурних      цінностях Українського      народу,     цінностях громадянського    (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини громадянина тощо (відповідно до статті 15 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ).

Основна мета організації якісного виховного простору закладу в 2021-2022 н.р. полягає у формуванні громадянина, патріота України, інтелектуально-розвиненої, морально-зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, творити себе і оточуючий світ.

Пріоритетними в закладі є національно-патріотичне виховання, громадянське виховання та виховання ціннісних орієнтирів. Пошук і впровадження класним керівником ефективних засобів виховання в аспекті інноваційної діяльності скеровує виховний процес на створення системного підходу до організації виховної діяльності закладу вцілому та відображає сучасний зміст виховання в Україні.

Підґрунтям системи організації виховного простору закладу є Закони України, накази та інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2021/2022 навчальному році, накази виконавчого комітету Славутської міської ради та управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради та інструктивно-методичні листи Центру професійного розвитку педагогів міста Славутської ОТГ.

Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність, а провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до  себе, соціального і природного довкілля. Основними орієнтирами виховання нашого навчального закладу є:

 • ціннісне ставлення особистості до  суспільства і  держави;
 • ціннісне ставлення особистості до  сім’ї, родини та людей;
 • ціннісне ставлення особистості до  себе;
 • ціннісне ставлення особистості до  праці;
 • ціннісне ставлення особистості до  природи;
 • ціннісне ставлення особистості до  культури і  мистецтва;
 • ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних, духовних надбань рідного краю.

Педагогічний колектив закладу в 2021-2022 н.р. працюватиме над формуванням цінностей особистості шляхом упровадження виховних інноваційних процесів. У діяльності активно застосуємо сучасні форми й методи роботи:

 • інформаційно-масові (інформаційні вітальні, конференції, інтелектуальні ігри, подорожі до  джерел рідної культури, історії, держави і  права, «жива газета»);
 • практичні групові (творчі групи, екскурсії, ігри-драматизації, настільні ігри, ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси);
 • інтерактивні (КВК, фестивалі, звіти гуртків);
 • діалогічні (рольові ігри, ринги, міжрольове спілкування, дискусії, диспути);
 • індивідуальні (доручення, творчі завдання тощо);
 • наочні (презентації, виставки дитячої творчості, книжкові виставки, стіннівки, тематичні стенди, відеоролик тощо).

Таким чином, сформовано основні завдання організації ефективного виховного простору закладу на 2021/2022 навчальний рік:

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
 • підвищення соціального статусу, зміцнення й розвиток виховних функцій;
 • забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, причетними до виховання учнів, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль;
 • посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії із закладом;
 • розвиток учнівського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху;
 • оптимізація змісту і форм виховного процесу;
 • збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості;
 • попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість;
 • формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної підвищення рівня патріотизму молодого покоління шляхом оптимальної організації відповідної виховної роботи.

У 2021-2022 н.р. сформовано професійну спільноту вчителів початкових класів та класних керівників 5-11 класів (рішення педагогічної ради, Протокол №4 від 31.08.2021 р.). Основні завдання професійної спільноти класних керівників в даному навчальному році наступне:

 • активне включення в інноваційну, дослідну, пошукову та педагогічну діяльність;
 • створення інформаційного банку досягнень, популяризація власного досвіду роботи;
 • розвиток інформаційної культури педагогів;
 • використання інноваційних технологій у виховній роботі.

Професійний ріст класних керівників сприятиме на власному прикладі вихованню громадянина, який діятиме і мислитиме по-новому, нестандартно, буде активним перетворювачем життя.

Основне завдання закладу – виховати людину чесну, толерантну, працьовиту, з почуттям патріотизму. Таким чином, удосконалення виховного процесу шляхом впровадження інноваційних виховних технологій дає змогу виховати успішну конкурентоспроможну особистість, тому що, за словами Конфуція, «найпрекраснішим у світі є  вигляд дитини, що впевнено йде життєвою дорогою після того, як ви показали їй шлях…».