ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Виховний процес загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м. Славути у 2020-2021 н. р. ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях  громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини громадянина тощо (відповідно до статті 15 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ).

Основна ВИХОВНА МЕТА нашого закладу освіти у 2020-2021 н. р. полягає у  формуванні громадянина, патріота України, інтелектуально-розвиненої, морально-зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, творити себе і оточуючий світ.

Основними завданнями ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ нашого закладу освіти є:

 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб через мережу гуртків, спортивних секцій тощо;
 • збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців через створення сприятливого морально-психологічного клімату в закладі освіти;
 • виховання школяра як патріота закладу освіти і міста, громадянина України, національно-свідомої, вільної демократичної, життєво- і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях через розвиток учнівського самоврядування, залучення вихованців до вирішення актуальних питань життєдіяльності шкільного колективу та громади міста;
 • формування у школярів бажання і уміння вчитися упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих креативних навиків;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення;
 • виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

У роботі з учнями педагогічний колектив нашого закладу освіти керується Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році (додаток до листа  Міністерства освіти і науки України від 20.07.20 року № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок») та здійснює виховну діяльність у відповідності до наступних ключових виховних напрямів:

 • Виховання патріотизму
 • Громадянське виховання
 • Превентивне виховання
 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Методичне об’єднання класних керівників загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 у 2020-2021 н.р. працюватиме над єдиною виховною темою: «Удосконалення форм і методів виховної роботи на основі впровадження сучасних інноваційних технологій у виховання інтелектуально-розвиненої, морально-зрілої креативної особистості».

Основні завдання методичних об’єднань класних керівників у 2020-2021 н. р.:

 • активне включення в інноваційну, дослідну, пошукову та педагогічну діяльність;
 • створення інформаційного банку досягнень, популяризація власного досвіду роботи;
 • розвиток інформаційної культури педагогів;
 • використання інноваційних технологій у виховній роботі.

Педагогічні працівники загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м. Славути у роботі з учнями та батьками протягом 2020/2021 н. р. керуються наказами та інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки України з питань виховної роботи:

 1. Лист Міністерства освіти і науки України від 20.07.20 року № 1/9-385 Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок
 2. Лист МОН від 13.04.2020 р. № 1/9-207 Роз’яснення щодо застосування Наказу Міністерства освіти і науки України від12.2019 № 1646
 3. Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”
 4. Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III
 5. Закон України «Про освіту» (зі змінами) від 05.09.2017 № 2145-VIII
 6. Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ
 7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 р. № 2657-VIIІ (01.2019 р. набув чинності)
 8. Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року № 2229
 9. Закону України «Про протидію торгівлі людьми» від09.2011 № 3739-VI
 10. Наказ МОН від 31.10.2015 № 1243 “Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”;
 11. Наказ МОН від12.2019  № 1646 Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти (Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу)
 12. . Наказ МОН від 16.12.2014 № 1443/779 “Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичного спортивну гру “Сокіл» («Джура»)”;
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.2018 р. № 453 «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року (соціальна програма)
 14. Постанова КМУ від від 10.07.2019 р. № 689 Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні (Порядок проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні)
 15. Розпорядження КМУ від 27.11.2019 р. № 1335-р Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року